Курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството 2020. Обучението е задължително според Наредба РД. Онлайн уроците са с удостоверение. Курс - Координатор и длъжностно лице по ЗБУТ

Курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството2019-09-20
Цена: 72.00 лева с ДДС Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.
Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!


Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на и последвалите изменения и допълнения.
От кого се изисква обучение и документ за ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството се изисква от:
  • Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
  • Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.
  • Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
Обучението на Координатор по безопасност и здраве в строителството е предназначен за:
Допълнителни указания:
Таксата за участие включва
: Онлайн (дистанционни) презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.

Плащането се извършва само по банкова сметка: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон:
ФЦ Дондуков
IBAN:
BG74BUIN95611000478420
BIC:
BUINBGSF

За въпроси: 
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)

e-mail: info@zbut.bg 
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.