Онлайн (дистанционно) обучение за ръчна работа с тежести

Ръчна работа с тежести. Обучение и инструктаж при ръчна работа с тежести и извършване на товаро-разтоварни работи - изисквания на нормативните актовe. Онлайн обучение за ръчна работа 2024 г.

Онлайн (дистанционно) обучение за ръчна работа с тежести

Цена: 24.00 лева с ДДС - 
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!


Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на чл.6 ал.2 от

От кого се изисква това обучение за ръчна работа с тежести и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Обучение за ръчна работа с тежести" се изисква о
т:
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност извършващи ръчна работа с тежести

Обучението е предназначено за:
Работещи, които извършват вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.
На завършилите обучението се издава Удостоверение з
а Обучение за ръчна работа с тежести, съгласно чл.6 ал.2 от Наредба №16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
IBAN: BG41PRCB92301052506401
BIC: PRCBBGSF

За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361 (мтел) 
e-mail:

⚠️ВАЖНО!!
Може да добавите група от обучаеми лица от бутона Брой, като избирате необходимата бройка за обучение. Трябва да попълните техните имена, егн , длъжност и е-mail. За обучение в група може да се издаде протокол за проведено обучение като цената се редуцира спрямо броя на обучаемите лица.
Моля да се свържете на e-mail: info@zbut.bg за получаване на промо код с отстъпка от цената.