Онлайн (дистанционно) обучение четвърта квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период

⚠️Онлайн (дистанционно) обучение четвърта квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период.✅Четвърта квалификационна група.❗Четвърта квалификационна група за работа в електрически уредби/мрежи.⚠️Обучение за квалификационна група по електробезопасност.⚡️Онлайн обучение по Електробезопасност четвърта квалификационна група.✔️Курсове за придобиване и продължаване срока на валидност квалификационна група по електробезопасност.✔️Обучение по ЗБУТ.❗Тестове за квалификационна група.❗Обучения за квалификационна група по електробезопасност.✅Квалификационна група по електробезопасност.⚠️Онлайн (дистанционно) обучението на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване ипотвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V (обн. ДВ бр.21/11.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.), издаден от МЕЕР и МТСП и издаване на валидно удостоверениe за четвърта квалификационна група за двугодишен период.

Онлайн (дистанционно) обучение е предназначено за: 
 • лица, които пряко организират и ръководят изпълнение на работи по експлоатация
 • профилактика и ремонт
 • издаващи наряди и отговорни ръководители
 • лица, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитване, измерване
 • енергетици
 • електротехници
 • електромонтьори
 • лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с електроенергия
 • механици
 • монтажници
 • електроженисти
 • лица работещи с ръчни електрически инструменти
 • кранисти на кранове с електрозадвижване
 • водачи на повдигателни съоръжения
 • специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника
 • оперативно-ремонтен персонал
 • настройчиците на КИП и А
 • лаборантите в ел. лаборатории
 • лицата които водят Дневника за изправността на ръчните електрически инструменти
 • лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация
 • обслужване и ремонт които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания
 • лица издаващи наряди за ел. уредби до и над 1000 V. и др.
Обучението може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит (тест) и издаване на валидно удостоверение за придобита (защитена) четвърта квалификационна група.
⚠️Програми за обучение - програмите за обучение представени тук са примерни и могат да се допълнят в зависимост от изискванията на работодателя (обучавания) и условията в които работи обучаваното лице.
⚠️Примерeн тест - тестовете могат да се променят в зависимост от условията в които работи обучавания, длъжността която заема и изискванията на работодателя.

✔️Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.

✔️Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
✔️За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361 (мтел)
Моб. тел.: +359 87 8272999 (м-тел)
e-mail: info@zbut.bg

✔️Как да се запиша за обучение в онлайн (дистанционно) обучение за четвърта квалификационна група за двугодишен период?
Прочетете информацията на сайта, за да решите дали предлаганото онлайн (дистанционно) обучение ще ви е необходимо.
Обърнете внимание на рубриката Често задавани въпроси, където са дадени отговори на често задавани въпроси, който Ви дават идея за тематиката на сайта. Посочени са техническите изисквания към компютъра, който използвате.

⚠️ - за обучение на четвърта квалификационна група за двугодишен период
Изберете под страница Регистрация, рубрика Регистрация (или Регистрация в менюто за вход) и попълнете исканите данни. Сами избирате Вашето потребителско име и парола. Необходимата лична информация е три имена, валиден адрес за електронна поща и парола. Моля уверете се, че данните са точни! Независимо от броя на обученията, в които ще се запишете Вие се нуждаете от само една регистрация! 

✔️Изпратете заявка за записване в избрано от вас обучение.
Изберете под страница Обучения ЗБУТ. Ще видите всички предлагани обучения към момента на платформата заедно със съответни кратки описания.
Към всяко обучение има бутон Преглед и поръчка и Добави в кошницата, който първо изисква да въведете Вашето име и парола ако до момента не сте го направили и след това показва формуляра за поръчка. Той изисква потвърждение на цялостната заявка за записване на обучение. Можете да изпратите или да откажете заявката.
Изпращането на заявка не Ви гарантира автоматично записване в дадено обучение. Всички заявки трябва да бъдат потвърдени от негов мениджър.
Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа фактура за плащане на избраните от вас обучения. Заплащате таксата чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията.
Статута на всяка от Вашите заявки можете да видите във вашият профил като изберете под страница История на поръчките.
✔️Фактура за направено плащане ще налична веднага след полученият превод от вас на под страница ⚠️Файлове за изтегляне.

✔️Активиране на обучението за четвърта квалификационна група за двугодишен период - ZBUT.BG
Активиране на обучението е автоматично като получавате на посоченият от вас е-mail адрес, че избраното от вас обучено е активирано и може да започнете обучението.

✔️Обучение за четвърта квалификационна група за двугодишен период - ZBUT.BG
На входната страница въведете Вашето потребителско име и парола. Във Вашият профил изберете под страница Започни Обучение, ще се появи списък на обученията, за които сте записани (за които заявките Ви са одобрени). Бутон Започни обучението от този списък Ви прехвърля в страницата на онлайн (дистанционно) обучение.

✔️Обучението за четвърта квалификационна група за двугодишен период завършва с изпитен тест
След последната лекция, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 80% от въпросите системата автоматично ви връща към лекциите и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на удостоверение трябва да преодолеете минимум горепосочените 80% от отговорите за обучение на финалния тест. В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста във Вашият профил на под страница ⚠️Файлове за изтегляне ще е налично сканирано копие на Удостоверението и по куриер ще получите оригиналното Удостоверение / Сертификат на посочения от Вас адрес (за наша сметка).

✔️Издавани документи за четвърта квалификационна група за двугодишен период Удостоверение, което се издават след завършване на обучението, са същите както и при редовната форма на обучение. Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на обучението, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира удостоверение / сертификат за съответното обучение. Получавате удостоверение за успешно преминало онлайн (дистанционно) обучение при правилен отговор на над 80% от въпросите.

✔️Провеждане на онлайн (дистанционно) обучение на четвърта квалификационна група за двугодишен период
След заплащане в под страница ⚠️Започни обучение във Вашият профил ще се активира избраното обучение с пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от онлайн (дистанционно) обучение.
Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
Клиентът има право да задава въпроси към обучаващия изпращайки писмо до e-mail: info@zbut.bg    
Въпросите следва да са пряко свързани с темата, конкретни и ясни. Обучаващият отговаря на въпросите изпращайки Ви писмо. Обучаващият има право да не отговори на въпроси, които не са свързани с темата, прекалено общи са или изискват конкретна разработка.
Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим в под страница ⚠️Решени тестове във Вашият профил веднага след попълването. ⚠️Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава Удостоверение / Сертификат за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 80% за завършено онлайн (дистанционно) обучение.
✔️Удостоверението се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на Медик Консултинг ООД.
Онлайн (дистанционно) за придобиване (потвърждаване) на квалификационна група по електро безопасност при работа - от първа I-ва до пета V-та, според Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането до 1000 V се извършва съвместно с Би Ее Серт ЕООД
2018-01-25 06:14:40