Пожарна безопасност с барбекю

Пожарна безопасност с барбекюСъвети за безопасност с барбекю. Съвети за безопасност на газова печка. Съвети за безопасност с грил. Електрически грил Барбекю Огнище в лагер

Пожарна безопасност с барбекю
Независимо дали използвате грилове, барбекю, печка на газ , огнище в лагер има принципи с безопасността при използване и готвене.

Съвети за безопасност на газова печка
Пропановият газ е силно запалим. Всяка година стотици газови пожари / експлозии се появяват на национално равнище. Новият стандарт за безопасност на бутилките за пропан-газ изисква да се инсталира "устройство за предпазване от препълване" в новите газови резервоари.
Проверете маркучите за пукнатини, чупливост, отвори и течове. Уверете се, че маркуча или тръбата няма остри огъвания.
Преместете газовите маркучи възможно най-далече от горещите повърхности или капене на гореща мазнина.
Винаги съхранявайте бутилките за пропан-бутан в изправено положение.
Никога не съхранявайте резервен резервоар за газ под или в близост до решетката или на закрито.
Никога не съхранявайте и не използвайте запалими течности, като бензин, в близост до скарата.
Никога не съхранявайте напълнена бутилка в нагорещен автомобил или в багажника на колата. Топлината ще доведе до увеличаване на налягането на газа, което може да отвори предпазния клапан и да позволи изтичането на газ.

Никога не палете и дървени въглища вътре в домове, превозни средства, палатки или каравани. Всяка година десетки хора умират в национален мащаб в резултат на изгарянето на въглероден диоксид от въглени. Въглеродът произвежда въглероден оксид (СО), когато се изгаря. CO е безцветен газ без мирис, който може да се натрупва до токсични нива в затворена среда.
Дървените въглища никога не трябва да се използва на закрито, дори и да е осигурена вентилация.
Тъй като дървените въглища произвежда въглероден диоксид до пълното гасене на дървените въглища, не го съхранявайте заедно с прясно използваните въглища.
Дървените въглища запазват топлината си. Дълго след като пламъците изчезнат и изглеждат изгаснали, те могат да запазят от увеличена топлина.
Винаги поливайте въглищата с вода след готвене, за да се гарантира, че топлината се отстранява от огъня.
Забранени са запалими течности, различни от течности за разпалване на барбекю.
Използването на запалими течност върху открит пламък е забранено.

Никога не добавяйте запалими течности, след като сте запалили барбекюто си, за да ускорите или да възстановите умиращия огън.
Никога не оставяйте грила без надзор.
Отстранете пепелта от въглища само след като са напълно охладени и няма тлеещи въглени.

Електрически грил
Следвайте инструкциите на производителя, преди да използвате грила.
Използвайте само удължител подходящо определен за ампеража, необходим за грила. Използвайте само удължител със зануляване.
След като изключите грила, следвайте инструкциите на производителя за почистване и съхранение.
Поддържайте грила чист и без натрупване на мазнини, което може да доведе до пожар.
2017-11-10