Световният ден за психично здраве обръща внимание на работното място

Световният ден за психично здраве обръща внимание на работното място. Международният ден на психичното здраве поставя работното място в центъра на вниманието. На 10 октомври всяка година се провежда международният ден на психичното здраве. Той насочва вниманието към психичните заболявания и тяхното отражение върху живота на хората, включително върху трудовия живот. Тази година темата, определена от Световната федерация за психично здраве, е „психично здраве на работното място.

Световният ден за психично здраве обръща внимание на работното място
Световният ден за психично здраве (WMHD) се наблюдава на 10 октомври всяка година. Той обръща внимание на психичните заболявания и неговото въздействие върху живота на хората, включително трудовия живот. Тазгодишната тема на Световната федерация по психично здраве е "психичното здраве на работното място".

25% от европейските граждани ще имат проблем с психичното здраве през целия си живот и около 10% от дългосрочните здравни проблеми и увреждания могат да бъдат свързани с умствени и емоционални разстройства, според Европейската мрежа за насърчаване на здравето на работното място.

Използването на работното място като среда за насърчаване на доброто психично здраве не само спомага за защита на умственото (и физическото) здраве и благосъстояние на служителите, но също така има добър бизнес смисъл.
Прочетете статията на OSHwiki за "

Разгледайте повече ресурси, свързани с

Статистиката показва, че у нас по-често боледуват жените, освен това те по-често се обръщат за професионална помощ от мъжете. По възрастови групи най-висок риск от заболяване от тежка депресия има групата от 20 до 34 години. За съжаление все по-рядко хората с подобни проблеми се обръщат за помощ към лекарите. 

Основната причина за поява на тези разстройства е стресът в ежедневието и особеностите на начина на живот. 
Социално-икономическите фактори, генетичната предразположеност и особеностите на съответната култура са сред другите фактори, които водят до тези разстройства. 
Първите симптоми, които биха могли да издават наличието на проблеми са безсъние, честа умора, лошо настроение раздразнителност. В тези случаи човек трябва да потърси медицинска помощ при съответния специалист -психиатър, психотерапевт, психолог.

При хронични заболявания, свързани с дефицит на социални умения и възможности за самостоятелен живот, в терапията е необходимо да се включват и социални работници, които да провеждат психосоциална рехабилитация на потърпевшите. Нужно е и обществото да преодолее стигмата към психиатричната помощ и проблеми