COVID-19 - МОТ призовава да защитете децата от детския труд, сега повече от всякога

COVID-19 може да тласне милиони повече деца в детския труд - МОТ и УНИЦЕФ. Детският труд намалява с 94 милиона от 2000 г. насам, сега печалбата е застрашена.

COVID-19 - МОТ призовава да защитете децата от детския труд, сега повече от всякога
Детският труд намалява с 94 милиона от 2000 г. насам, сега печалбата е застрашена.

Милиони повече деца рискуват да бъдат подтикнати към детски труд в резултат на кризата COVID-19, което би могло да доведе до първото увеличение на детския труд след 20 години напредък, според нов кратък доклад на Международната организация на труда (МОТ) и УНИЦЕФ.

Според COVID-19 и детският труд: време на криза, време за действие, детският труд намалява с 94 милиона от 2000 г., но сега тази печалба е изложена на риск.

Глобалните оценки през 2017 г. показват, че 152 милиона деца са били на детски труд по целия свят.
Децата, които вече са в детски труд, може да работят по-дълги часове или при влошени условия, се казва в доклада. Повечето от тях могат да бъдат принудени да влошават най-тежките форми на труд, което причинява значителна вреда на тяхното здраве и безопасност.

Тъй като пандемията засяга семейните доходи, без подкрепа, мнозина биха могли да прибегнат до детски труд, каза генералният директор на МОТ Гай Райдър. Социалната защита е жизненоважна в условията на криза, тъй като предоставя помощ на най-уязвимите. Интегрирането на проблемите на детския труд в по-широки политики в областта на образованието, социалната защита, правосъдието, пазарите на труда и международните права на човека и труда е от съществено значение.

Според кратката информация COVID-19 може да доведе до увеличаване на бедността и следователно до увеличаване на детския труд, тъй като домакинствата използват всички налични средства за оцеляване. Някои проучвания показват, че увеличението на бедността с един процентни пунктове води до поне 0.7% увеличение на детския труд в определени страни.

В условията на криза детският труд се превръща в механизъм за справяне с много семейства, каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Форе. С увеличаването на бедността училищата се затварят и наличието на социални услуги намалява, все повече деца се тласкат към работната сила. Докато си представяме световния пост-COVID, ние трябва да се уверим, че децата и техните семейства разполагат с необходимите инструменти за преодоляване на подобни бури в бъдеще. Качественото образование, услугите за социална защита и по-добрите икономически възможности могат да бъдат промяна на играта.

Уязвимите групи от население - като тези, които работят в неформалната икономика и работниците мигранти - ще страдат най-много от икономически спад, повишена неформалност и безработица, общо падение на жизнения стандарт, здравни сътресения и недостатъчни системи за социална защита, наред с друг натиск.

Постепенно нарастват доказателствата, че детският труд нараства, тъй като училищата се затварят по време на пандемията. Понастоящем временните закривания на училища засягат повече от 1 милиард учащи се в над 130 държави. Дори когато класовете се рестартират, някои родители може вече да не могат да си позволят да изпращат децата си на училище.

В резултат на това повече деца могат да бъдат принудени да използват експлоатационни и опасни работни места. Неравенствата между половете могат да станат по-остри, като момичетата са особено уязвими от експлоатацията в селското стопанство и домашния труд, се казва в краткото съобщение.

Накратко се предлагат редица мерки за противодействие на заплахата от увеличен детски труд, включително по-пълна социална защита, по-лесен достъп до кредити за бедни домакинства, насърчаване на достоен труд за възрастни, мерки за връщане на децата в училище, включително премахване на училищни такси и повече ресурси за инспекции на труда и правоприлагане.

МОТ и УНИЦЕФ разработват симулационен модел, за да разгледат въздействието на COVID-19 върху детския труд в световен мащаб. Новите глобални оценки на детския труд ще бъдат публикувани през 2021 г.

С две трети по-малко са поисканите разрешения за работа на непълнолетни у нас за петте месеца на 2020 година.

Световният ден срещу детския труд през 2020 - 12 юни, се фокусира върху въздействието, което кризата с пандемията от COVID-19 оказва по отношение на детския труд. Според Международната организация на труда тя може да подтикне милиони уязвими деца към детски труд, поради предизвикания от нея икономически шок и намаляването на средствата за препитание на хората.

За съжаление често децата са първите, които страдат. Най-тежките форми на детски труд, както и сексуалната експлоатация, която основно засяга момичетата, често се увеличават при намаляване семейните доходи, предупреждават от МОТ. Според статистиката на организацията преди разпространението на COVID-19 почти 100 милиона деца са спасени от полагането на детски труд. Броят им намалява от 246 млн. през 2000 г. до 152 млн. през 2016 г., като почти половината - 73 млн. от които работят в опасна работна среда. С кризата от COVID-19 още повече деца са изложени на риска да полагат тежък труд или да работят повече часове, за да помагат за семейните доходи.

В България като цяло детският труд в най-тежките му форми е елиминиран. В трудовото законодателство е регламентирана специална закрила по отношение на наемането на непълнолетни. Наемането им без разрешение от Инспекцията по труда е квалифицирано като престъпление. Детският труд до 16 г. е забранен, тъй като това е конституционно определената възраст за задължително образование у нас. Разрешения за лица под 16 г. се дават само по изключение - най-вече за участие на талантливи деца в театрални и музикални състави, в кинопродукции и др.

Процедурата за издаване на разрешения е максимално облекчена. От работодателите се изискват минимален брой документи, свързани с доказването на безопасността на труда, които не се различават от необходимите за всяко работно място. Разликата е, че, когато наеманото лице е непълнолетно, документите се представят предварително в Инспекцията, преди сключването на договор, а когато е пълнолетно - при проверка. Времето за решение на Инспекцията по труда е намалено от 14 на 7 дни, като произнасянето обикновено е в рамките на 3 дни, когато не се налага отстраняване на пропуски. Исканията могат да бъдат изпратени по електронен път, съответно по електронен път да бъде получено и разрешението.

Трудовото законодателство предвижда и облекчени условия на труд за непълнолетните. За тях полагането на нощен и извънреден труд е забранено. За лицата до 18 г. нощен е трудът от 22.00 ч. до 06.00 ч., за ненавършилите 16 г. - от 20 ч. до 06.00 ч. Непълнолетните работят при намален работен ден от 7 часа при заплащане не по-малко от минималната работна заплата. Имат право на удължен отпуск от 26 дни. Има и неизчерпателен списък с дейности, които не могат да работят, тъй като положеният труд в тях е тежък или опасен за психическото и физическото здраве на работещите.

Наблюденията на Инспекцията по труда показват, че при ръст на безработицата намаляват исканията за наемане на непълнолетни лица. За петте месеца на 2020 г. Инспекцията по труда е дала 540 бр. разрешения за лица до 18 г. и 8 бр. за лица, ненавършили 16 г. За същия период на м.г. разрешенията са били съответно 1639 бр. и 31 бр. През 2019 г. беше постигнат рекорд с 9400 бр. дадени разрешения.

Непълнолетни основно се наемат в ресторантьорството, хотелиерството и търговията. Най-честите нарушения с свързани с не вписването в трудовия договор на удължения платен годишен отпуск. През 2019 г. са установени 119 случая на наети непълнолетни без разрешение от Инспекцията, за които се уведомява Прокуратурата.

2020-06-14