Инструкция за безопасна работа при изработка на бетонови изделия с машина „Prometal 400 la"

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа при изработка на бетонови изделия с машина „Prometal 400 la"

6.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа при изработка на бетонови изделия с машина „Prometal 400 la"
1.До работа с машина за изработка на бетонови изделия да се допускат квалифицирани лица, с които са проведени всички видове инструктажи по безопасност и здраве при работа и са запознати с настоящата инструкция.
2.Преди започване на работа да се провери:
•изправността на машината;
•нивото в резервоара на маслото за хидравликата;
•изправността на бункера за бетон;
•изправността на електрическото захранване (ел. кабели, щепсели, контакти);
•изправността на лентовия път;
•матрицата добре ли е закрепена с болтовете;
•подходите към бъркачките;
•реда на работното място.
3.Да не се допуска работа с технически неизправна и необезопасена машина (при липса на предпазни ограждения).
4.Преди започване на работа:
•да се провери изправността на машината;
•машината да се провери на празен ход;
5.Да се работи с добре прибрано към тялото работно облекло и лични предпазни средства за защита на крайниците и слуха от нараняване.
6.Да не се допуска:
•до работа с машината за изработка на бетонови изделия лице в лошо здравословно състояние, под влиянието на алкохол и силно упойващи средства;
•операторът да извършва какъвто и да е ремонт на електрооборудването и механичната част;
•отлъчването на оператора от машината, когато същата е в работен режим;
•стоене на лица, нямащи отношение към производството в работната зона на машината.

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване. При използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции“.

Инструкциите за безопасна работа с оборудване трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т. ч.:
•условията за използване на работното оборудване;
•предвидимите ненормални ситуации;
•изискванията за безопасност и здраве при работа;
•извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място.

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Инструкция за безопасност на ученически мероприятия

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

  Новини
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Служител, пътническа агенция/бюро

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с резбошлайфни машини

  Инструкции ЗБУТ
  9.60 лв.
  Преглед