Инструкция за безопасна работа със струг за обработка на дърво

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа със струг за обработка на дърво

6.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа със струг за обработка на дърво.
До работа със струг за обработка на дърво да се допускат квалифицирани лица с които са проведени всички видове инструктажи по безопасност и здраве при работа и са запознати с настоящата инструкция.
Не се допуска:
• да работи оператор в лошо здравословно състояние, под влиянието на алкохол и силно упойващи средства;
• да се извършва, какъвто и да е ремонт на електромеханичната част на машината от оператора;
• машината да се оставя без надзор, когато е в движение;
• да се работи при неизправни или липсващи предпазни приспособления върху въртящите се части (зъбни колела, шайби ел. мотори).
Преди работа със струг за обработка на дърво, операторът да провери:

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване. При използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции“.

Писмените инструкции трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т. ч. условията за използване на работното оборудване, предвидимите ненормални ситуации, изискванията за безопасност и здраве при работа, извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място.

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Длъжностна характеристика на длъжността Главен архитект

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Заповед за определяне на лице за поддържане на регистъра на трудовите злополуки

  Документация ЗБУТ
  6.00 лв.
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с протяжна машина

  Инструкции ЗБУТ
  Преглед
 • Обучение по пожарна безопасност - Мат Стар ООД

  Обучение по ЗБУТ - Мат Стар ООД
  0.01 лв.
  Преглед