Направете сами оценка на риска

Направете сами оценка на риска.OiRA - Онлайн интерактивна оценка на риска.Оценка на риска за здравето и безопасността при работа.Пример за оценка на риска

Направете сами оценка на риска

2018-07-23 16:11:34
Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания в предприятието.

Нееднократно се говори за риск и управление на риска.
Как да управляваме по-добре рисковете?

Нов видеоклип на OiRA обяснява как е възможно. 
Кампанията за оценка на риска с OiRA в четири стъпки, създадена в рамките на проекта за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA), може да бъде намерена на английски език с възможност за субтитри
Върху основа на оценката OiRA-4 стъпки, видеоклипът обръща внимание на оценката на риска като правният европейския подход за недопускане на злополуки, професионални заболявания както и разбира се редовна профилактика за здравето на служителите. 
Видеоклипът илюстрира колко е лесно за фирмите да управляват безопасността и здравето на работното място с инструментите OiRA, показвайки на зрителите как да извършат тест за оценка на риска, специфичен за сектора, по гъвкав и лесен начин чрез уебсайта на OiRA.

OiRA-4 стъпки съдържа ресурси и ноу-хау, необходими на микро и малките предприятия, за да извършват сами оценка на риска. Инструментите OiRA са безплатни, леснодостъпни през интернет и удобни за използване. Платформата OiRA предлага по етапен подход за оценка на риска, който включва идентифициране на рисковете на работното място, процедура за прилагане на превантивни действия, Наблюдение и докладване на рисковете.
 


Имате възможност да направите собствена оценка на риска. 
Пример за оценка на риска.
Оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV) за лице под 18 години
Оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV)