Нов уеб сайт за информиране на потребителите за ползите и рисковете от химикалите

Нов уеб сайт за информиране на потребителите за ползите и рисковете от химикалите.Много потребители в Европа са загрижени за възможните рискове ..

2018-03-17
Във връзка с отбелязана на Световният ден на правата на потребителите, Европейската агенция по химикалите (ECHA) стартира уебсайта „Химикали в нашия живот", за да повиши осведомеността сред потребителите относно ползите и рисковете от химикали в ежедневието им.
Уебсайтът предоставя полезна информация на 23 езика на ЕС относно употребата на химикали и как законодателството на ЕС защитава гражданите относно химикалите. 
  • https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/
Базата данни на химикалите е свързана с ECHA - най-голямата в света база данни от този вид.
Много потребители в цяла Европа са загрижени за потенциалните рискове, свързани с химикалите в живота им.
Научете повече за кампанията " 2018-19, "Управление на опасни вещества"
Споделете това!