Рисковете на работата от разстояние

Работодателите имат задължение да осигурят безопасност и здраве на работните места и от разстояние. Въвеждането на работа от разстояние е определено от здравните експерти като една от най-ефективните противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса

Рисковете на работата от разстояние

 

Въвеждането на работа от разстояние е определено от здравните експерти като една от най-ефективните противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса.

Поради факта, че този начин на полагане на труд ограничава в най-пълна степен контактите между работещите, мярката се препоръчва във всички заповеди, касаещи въвеждане на противоепидемични мерки, включително и в Заповед РД-01-487 от 31.08.2020 г. на здравния министър Костадин Ангелов.

Много работодатели изразяват готовност да продължат да възлагат на персонала си или на част от него работа от разстояние и след пандемията от поради спестени разходи от наеми и издръжка.

Специалистите по безопасност и здраве при работа обаче обръщат внимание на рисковете за работещите - както за физическото, така и за психическото им здраве. Според експертите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), когато работи от разстояние, работникът от една страна е поставен в социална изолация, което влияе негативно върху психическото му здраве. От друга - той по-трудно може да се откъсне от домашните ангажименти, за да изпълнява своите служебни. Предимствата и недостатъците на работата от разстояние, върху които EU-OSHA акцентира, са обобщени в таблицата по-долу.

Работодателите следва да имат предвид, че според законодателството те са задължени да  на всеки свой служител или работник дори когато то е в дома на наетото лице, както и да предприемат мерки за минимизиране на установените рискове. Контролните органи на Инспекцията по труда от своя страна имат право да извършват проверки в домовете на работещите, когато в тях е обособено работно място.

Експертите на EU-OSHA съветват, за да се избегнат затрудненията при осъществяването на работата от вкъщи, да се използват всички средства на комуникация (имейли, чатове, споделяне на документи, видеоконференции и др.). Тези варианти са възможност работодателят да информира за всяко развитие на дейността, екипа и организацията. Онлайн могат да бъдат организирани и събития извън служебните задължения на работещите с цел ограничаване на вредните за психиката последици от социалната изолация.

Добър вариант за комуникация е посочването на часове в деня за среща чрез различни онлайн платформи за обмен на информация между служителите и работодателя. Важно е работниците и служителите да имат обособено работно място, както и да планират работния си ден, за да не се налага да използват от личното време за изпълнение на задачи. Агенцията дава насоки и за полезни упражнения, които да минимизират рисковете от мускулно-скелетните нарушения, свързани със статичната поза.
Най-честите рискове при работа от вкъщи, върху които акцентират експертите на , както и практически съвети за минимизирането им са публикувани в сайта на Агенцията.

За безопасната работа от разстояние разказва и Напо в кратко филмче Напо е... Работа от разстояние, за да спре пандемията.
Поради мерките за ограничаване на коронавируса, много хора трябва да работят вкъщи. Това не винаги може да бъде толкова добро, колкото работата в офиса. Има много нови фактори, които трябва да се вземат предвид като работно оборудване и работна станция , работа самостоятелно, семейство и деца, прекъсвания и намиране на нова работна рутина. Напо иска да гарантира, че всеки може да работи у дома продуктивно и възможно най-безопасно и здравословно. С подкрепата на шефа и колегата Напет, Напо има няколко добри съвета и казва: Спрете пандемията, работете у дома ... и работете безопасно!

Ползите при работата от вкъщи

Този вид работа дава възможност на работника и служителя да подобри баланса между професионалните ангажименти и личния живот, работникът така избягва стреса и умората от пътуването между работното място и своя дом, както и дългото стоене в задръствания в пиковите часове. По отношение на своите професионални ангажименти, той става по-гъвкав и е по-активен в организацията на своето работното време.

 • Някои акценти на експертите на EU-OSHA при работата от разстояние

 

Предимства

Недостатъци

Работник

 • подобряване на баланса между личен и професионален живот;
 • възможност за работа, въпреки намалената подвижност поради болест или увреждане;
 • намаляване на времето за пътуване и разходите (и стресът и умората, свързани с транспорта);
 • гъвкави графици и повече свобода за вземане на решения за управление на работното време;
 • възможно увеличаване на автономността при работа;
 • трудността да се раздели работата от личния живот;
 • изолация и липса на достъп до официалния и неформален обмен на информация, който се извършва на определено място на работа;
 • промени в характера на социалните работни взаимоотношения (колеги, ръководство) поради дистанцията;
 • дълго работно време (гъвкавите графици могат да се превърнат в недостатък, ако работникът не налага срокове);
 • извършване на работа извън редовното работно време (през свободното време);
 • сблъсък с проблеми без подходяща подкрепа;
 • развитие на мускулно-скелетни нарушения, ако ергономичните аспекти, свързани с работата, не се управляват правилно

Работодател

 • намален риск от пътни инциденти поради намалено пътуване;
 • икономии на офис площи и свързаните с тях разходи;
 • повишена привлекателност на компанията: привличане и задържане на квалифицирани работници;
 • повишена гъвкавост на бизнес дейности и услуги
 • повишени рискове за безопасността и здравето при работа, ако не се извършват (правилни) оценки на риска;
 • по-труден надзор за мениджърите и необходимост от намиране на нови форми на управление;
 • трудности при предоставянето на необходимата подкрепа на работници от разстояние;
 • възможно намаляване на ангажираността и спад в екипния дух;
 • вътрешната комуникация става все по-трудна

2020-09-07