Инструкция за безопасна работа при прахово боядисване

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа при прахово боядисване

12.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа при прахово боядисване

До работа с инсталация за прахово боядисване да се допускат пълнолетни квалифицирани лица и с които са проведени инструктажи и обучение по безопасност и здраве при работа.
Лицата, работещи с прахово боядисване, да се запознаят с оценката на риска и разработените мерки за намаляването му.
Лицата, работещи с прахово боядисване, да са премина-ли предварителен медицински преглед и периодично да преминават профилактични медицински прегледи
По време на работа с инсталацията да се ползва специално работно облекло и лични предпазни средства за защита на тялото, крайниците и дихателната система - предпазна маска, ръкавици, очила и работен костюм със защитна престилка.

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място.

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Инструкция за безопасна работа в химическа лаборатория

  Инструкции ЗБУТ
  9.60 лв.
  Преглед
 • Службите по трудова медицина въпроси и отговори

  Трудова Медицина
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Монтажник

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Инструкции за безопасна работа

  Безопасност и здраве
  Преглед