Инструкция за безопасна работа с протяжна машина

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа с протяжна машина

Инструкция за безопасна работа с протяжна машина

До работа с протяжна машина да се допускат квалифицирани лица, запознати с експлоатационните инструкции за работа и с които са проведени инструктажи и обучение по безопасност и здраве при работа.
Преди започване на работа с протяжната машина да се провери:
• техническата изправност на протяжната машина;
• изправността на хидроагрегатите и тръбопроводите да не се допускат течове в местата на съединяване на тръбопроводите;
• да няма разлято масло и охладителна течност;
• да няма разхвърлени заготовки и материали;
• изправността на инструментите, с които ще се работи;

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място.

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Длъжностна характеристика на длъжността Снабдител, доставчик

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Здраве и безопасност в строителството

  Консултации
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с гилотина

  Инструкции ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с универсален банциг, блок банциг

  Инструкции ЗБУТ
  9.60 лв.
  Преглед