Направете сами оценка на риска

⚡️Направете сами оценка на риска. ⚡️OiRA - Онлайн интерактивна оценка на риска. ⚡️Оценка на риска за здравето и безопасността при работа. ⚡️Оценка на риска и оценители на риска - кой има право и може да прави оценка на риска. ⚡️Оценката на риска от кой се прави? ⚡️Извършете собствена оценка на риска: в нов видеоклип OiRA се обяснява как? ⚡️Пример за оценка на риска. ⚡️OiRA-4 стъпки съдържа ресурси и ноу-хау, необходими на микро и малките предприятия, за да извършват сами оценка на риска. ⚡️Инструментите на OiRA са безплатни, леснодостъпни през Интернет и удобни за използване. ⚡️Платформата OiRA предлага по етапен подход за оценка на риска, който включва идентифициране на рисковете на работното място, процедура за прилагане на превантивни действия, както и наблюдение и докладване на рисковете.⚡️Процес на оценяване на риска – ISO системи за управление.⚡️Оценка на риска за здравето и безопасността при работа.⚡️Оценка на риска. ☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999


Оценка на риска
Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания в предприятието.

Нееднократно се говори за риск и управление на риска.
Как да управляваме по-добре рисковете?

Нов видеоклип на OiRA обяснява как е възможно. 
Кампанията за оценка на риска с OiRA в четири стъпки, създадена в рамките на проекта за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA), може да бъде намерена на английски език с възможност за субтитри
Върху основа на оценката OiRA-4 стъпки, видеоклипът обръща внимание на оценката на риска като правният европейския подход за недопускане на злополуки, професионални заболявания както и разбира се редовна профилактика за здравето на служителите. 
Видеоклипът илюстрира колко е лесно за фирмите да управляват безопасността и здравето на работното място с инструментите OiRA, показвайки на зрителите как да извършат тест за оценка на риска, специфичен за сектора, по гъвкав и лесен начин чрез уебсайта на OiRA.

OiRA-4 стъпки съдържа ресурси и ноу-хау, необходими на микро и малките предприятия, за да извършват сами оценка на риска. Инструментите OiRA са безплатни, леснодостъпни през интернет и удобни за използване. Платформата OiRA предлага по етапен подход за оценка на риска, който включва идентифициране на рисковете на работното място, процедура за прилагане на превантивни действия, Наблюдение и докладване на рисковете.
 2017-12-14
Имате възможност да направите собствена оценка на риска. 
Пример за оценка на риска.