Обучения - Документи - Трудова медицина - Безопасност и здраве - ZBUT.BG

Готови ли сте да осигурите безопасна работна среда? Какво ще получите - документи и обучения - ZBUT.BG

 • Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  96.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

  Обучения по ЗБУТ
  84.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Обучения по ЗБУТ
  60.00 лв.
  Преглед
 • Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

  Комитет условия труд
  48.00 лв.
  Преглед
 • Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

  Комитет условия труд
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо трудовите процеси

  Обучения по ЗБУТ
  60.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

  Обучения по ЗБУТ
  60.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за ръчна работа с тежести

  Обучения по ЗБУТ
  60.00 лв.
  Преглед
 • Обучение по първа долекарска помощ

  Обучения по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед