OSHwiki e нова уеб платформа за общността за безопасност и здраве при работа

OSHwiki e нова уеб платформа за общността за безопасност и здраве при работа.OSHwiki– a web platform to connect the occupational safety and health community

OSHwiki e нова уеб платформа за общността за безопасност и здраве при работа
2018-07-23 21:11:50
OSHwiki - Лесни за използване инструменти за строителната индустрия
Справянето с въпросите, свързани с безопасността на химикалите, може да бъде предизвикателство за много от малките предприятия, участващи в строителния сектор.

WINGIS (http://www.wingisonline.de/) е инструмент, разработен за компании в немската строителна индустрия, за да подпомага безопасното боравене с химикали. WINGIS (http://www.wingisonline.de/) предлага информация за опасни химикали, като може да помогне на работодателите в строителния сектор да изпълнят своите законови изисквания.

В допълнение към WINGIS, GefKomm-Bau (http://www.gefkomm-bau.de) е решение, което предоставя набор от информационни листове за безопасност на продуктите, използвани в строителната индустрия, тъй като всяко ниво на веригата за доставки трябва да архивира информационните листове за безопасност в продължение на 10 години.
Запознаете се пълната статия: WINGIS / GefKomm-Bau - Лесни за използване инструменти за строителната индустрия.
OSHwiki е първата уеб платформа, която позволява на потребителите да създават, да си сътрудничат и да споделят знания по безопасност и здраве на работното място (OSH) на всички езици. Това е нов начин за онлайн свързване с общността на БЗР с цел да се подкрепят правителствени, индустриални и работнически организации в осигуряването на безопасни и здравословни работни места. 

OSHwiki е надежден източник на информация за БЗР, където акредитираните автори могат да създават и редактират съдържание бързо и лесно. Сътрудниците включват много национални организации за професионална безопасност и здраве, както и водещи изследователски институти. С близо 300 статии, които вече са качени от специалисти по БЗР, темите, открити на платформата покриват области като управление и организация на БЗР, опасни вещества, ергономичност, психосоциални проблеми и рискови групи. OSHwiki има за цел да бъде ресурсът за здраве и безопасност за общността на БЗР и извън нея.

Д-р Криста Седалчек, директор на EU-OSHA, призовава професионалистите в областта на здравословните и безопасни условия на труд да станат част от OSHwiki и да добавят към системата от знания за БЗР, които вече са на разположение на платформата.

По повод старта на OSHwiki д-р Sedlatschek казва: "Платформата е важна стъпка в стремежа към подобряване на здравето и безопасността на европейските работни места и носи добавена стойност на тези, които са на професионално и лично ниво. споделят работата помежду си на едно лесно и удобно място, могат да получат признание от глобалната общност за БЗР за техния опит и да се възползват от това, че тяхната работа е рецензирана от по-широка аудитория."