Подгответе работното място за COVID-19

Подгответе работното място за COVID-19. През януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви взрива на новото заболяване, причинено от коронавирус в провинция Хубей, Китай, за спешна ситуация за общественото здраве с международно значение

Подгответе работното място за COVID-19

През януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви взрива на новото заболяване, причинено от коронавирус в провинция Хубей, Китай, за спешна ситуация за общественото здраве с международно значение.
СЗО заяви, че има сериозна опасност коронавирусът от 2019 г. (COVID-19) да се разпространи и в други страни по света.
СЗО и властите отговорни за здравеопазването във всички страни по света предприемат мерки за ограничаване на взрива от COVID-19. Тези мерки, обаче, не могат да гарантират успех. Цялото общество, включително и дружествата и работодателите, трябва да участват активно, ако искаме мерките да постигнат резултати.

Как се разпространява COVID-19?
Когато човек, заразен с COVID-19, се изкашля или издиша, във въздуха се освобождават капки заразна течност. Повечето от тези капки падат по околните повърхности и предмети - бюра, маси, телефони. Околните могат да се заразят с COVID-19, ако докоснат заразена повърхност или предмет и след това докоснат очите, носа или устата си. Ако са на един метър или по-близо до човек, заразен с COVID-19, могат да се заразят и като вдишат капките издишани от заразения човек.
С други думи, вирусът COVID-19 се предава по начин, много подобен на грипа. Повечето хора, които се заразят с COVID-19, получават леки симптоми и след това се възстановяват. Някои, обаче, се разболяват по-тежко и може да се наложи да влязат в болница. 

С увеличаването на възрастта нараства и рискът от по-тежко прекарване на заболяването:
 • хората над 40-годишна възраст са по-застрашени от тези под 40-годишна възраст;
 • хората с отслабена имунна система;
 • хората с диабет;
 • хората с сърдечно-съдови заболявания;
 • хората с белодробни заболявания също са в по-голяма опасност;
Как с прости мерки можете да предотвратите разпространението на COVID-19 на работното място?
Мерките, изредени по-долу, не са скъпи и помагат за предотвратяване на разпространението на зарази като настинки, грип и стомашно-чревни вируси на работното място, и предпазват клиентите Ви, представителите на другите фирми, с които работите, и служителите Ви.
Работодателите трябва да въведат тези мерки незабавно, дори и COVID-19 да не е достигнал до съответното населено място. Това ще помогне за предотвратяване на загуба на работни-дни поради заболявания и ще помогне да се спре или забави разпространението на COVID-19, ако достигне работните места, за които отговаря дружеството.
Погрижете се работното място да е чисто и хигиенично:
 • Повърхностите (бюра и маси) и предметите (телефони, клавиатури) трябва да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант.
Защо? Заразяването на повърхности, докосвани от служители и клиенти, е един от основните пътища на разпространение на заразата от COVID-19.
Насърчете служителите, сътрудниците и клиентите да си мият ръцете редовно и добре:
 • поставете диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места из работното място. Погрижете се да бъдат пълнени редовно.
 • окачете плакати, които насърчават миенето на ръце - обърнете се към местната служба по здравеопазване или потърсете такива плакати на www.WHO.int.
 • Комбинирайте това с други комуникационни мерки, например насоки от служителите по безопасност на труда, брифинги на заседания и информация в интранета на дружеството, насърчаващи миенето на ръце.
 • Погрижете се служителите, сътрудниците и клиентите да имат достъп до места, където могат да измият ръцете си с вода и сапун.
Защо? Защото миенето убива вируса по ръцете и предотвратява разпространението на COVID-19.
Насърчете добра респираторна хигиена на работното място:
 • Окачете плакати, които насърчават към поддържане на добра респираторна хигиена на работното място. Комбинирайте това с други комуникационни мерки, например насоки от служителите по безопасност на труда, брифинги на заседания, информация в интранета на дружеството и др.
 • Погрижете се на работното място да има на разположение защитни маски (обикновени хирургически маски, не маските N95), както и хартиени кърпички, за онези, които започнат да чувстват симптоми на хрема или кашлица, докато са на работа. Осигурете кошчета с капаци, където да могат да се изхвърлят кърпичките и маските.
Защо? Защото добрата респираторна хигиена предотвратява разпространението на COVID-19.
Посъветвайте служителите и сътрудниците да проверяват съветите за пътуване, публикувани от националните власти, преди да пътуват в командировка.
Информирайте служителите, сътрудниците и клиентите си, че ако COVID-19 започне да се разпространява във вашето населено място, всеки, който има дори лека настинка, или много слаба висока температура (от 37,3 C нагоре), е препоръчително да си остане у дома. Това важи и за хора, които са взели обикновени медикаменти като парацетамол /ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, които могат да прикрият симптомите на заразата.

Продължете информационната кампания и редовно повтаряйте, че е препоръчително хората да си останат у дома, дори да имат само леки симптоми на COVID-19.
Окачете плакати с тази информация на работното място. Комбинирайте това с други комуникационни канали, които обикновено използвате на работното място или в дружеството като цяло.
Възможно е служителите по безопасност на труда, местната здравна служба или други партньори вече да разполагат с готови материали с това съобщение.

Ясно информирайте служителите за правото им на отпуск по болест.
Какво трябва да имате предвид когато Вие или служителите Ви пътуват
Преди пътуването:
 • Погрижете се дружеството и служителите да имат на разположение най-актуалната информация за областите, в които се разпространява COVID-19. Можете да намерите тази информация на https://www.who.int/.
 • Въз основа на най-новата налична информация, дружеството трябва да прецени ползите и рисковете свързани с планираните пътувания.
 • Избягвайте командироването на служители, които са по-силно застрашени от болестта (по-възрастни служители или служители страдащи от диабет, сърдечно-съдови заболявания или белодробни заболявания) в области, където се разпространява COVID-19.
 • Погрижете се всички, които пътуват до зони с разпространение на COVID-19 да разговарят предварително по темата с квалифицирани специалисти (здравната служба на дружеството, медицински работник или представител на местната здравна служба).
 • Обмислете възможността да предоставите на служителите, на които предстои пътуване, малки количества (под 1000 мл) дезинфектант за ръце с алкохол. Това ще улесни поддържането на хигиена на ръцете.
По време на пътуването:
 • Насърчете служителите да си мият ръцете редовно и да стоят на поне един метър разстояние от хора, които кашлят или кихат.
 • Погрижете се служителите да са добре информирани какво да правят и с кого да се свържат, ако се почувстват зле по време на пътуването.
 • Погрижете се служителите да спазват инструкциите на местните здравни власти на мястото на пътуването. Например, ако местните власти им забранят да посещават определена зона, служителите Ви трябва да спазят забраната. Също така трябва да спазват всички местни ограничения по отношение на пътувания, придвижвания и събиране на големи групи хора.
Когато Вие или служителите Ви се върнат от пътуване:
 • Служители, които са се върнали от зона с разпространение на COVID-19 трябва сами да се следят за симптоми в продължение на 14 дена и да си мерят температурата два пъти дневно.
 • Ако развият дори лека настинка или слаба висока температура (над 37,3 градуса), трябва да си останат у дома и да се изолират от други хора. Това означава да избягват близък контакт (един метър или по-малко) с други хора, включително членове на семейството. Трябва също да се обадят по телефона на личния си лекар или на местната здравна служба и да им предоставят информация за това къде са пътували и какви са симптомите.
Как да сте готови, в случай, че COVID-19 започне да се разпространява във вашето населено място:
Изгответе план какво да правите в случай, че някой на работното място се разболее и има съмнение за COVID-19:
 • Планът трябва да включва възможност този човек да бъде настанен в стая или част от помещение, където е изолиран от останалите на работното място. Трябва да се сведе до минимум броят на хората, които влизат в контакт с него и незабавно да бъдат информирани местните здравни власти.
 • Обмислете предварително как да идентифицирате хората, които може да са застрашени и им предоставете подкрепа, без да бъдат стигматизирани или дискриминирани на работното място. Сред тях може да са хора, които скоро са пътували в област, където има регистрирани случаи на зараза или други служители, които страдат от заболявания, които ги поставят в сериозна опасност, ако се заразят (хора с диабет, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания или по-възрастни хора).
 • Уведомете местната здравна служба, че разработвате такъв план и поискайте техните коментари.
 • Насърчете редовна работа от къщи. Ако възникне взрив от COVID-19 в населеното място, може да се наложи властите да посъветват хората да избягват градския транспорт или местата, където обикновено има много хора. Ако служителите Ви работят от къщи, така дейността на дружеството ще може да продължи, а служителите няма да са застрашени.
Изгответе план за извънредни ситуации и за продължаване на дейността на дружеството в извънредни ситуации и по-конкретно в случай на разпространение на зараза в съответното населено място:
 • Планът ще Ви даде готовност за предприемане на мерки в случай на евентуално разпространение на COVID-19 на работното място или в съответното населено място. Този план може да Ви е от полза и в случай на други извънредни ситуации свързани със заплахи за здравето.
 • Планът трябва да предвижда как дружеството да продължи дейността си дори в случай, че голям брой служители, сътрудници и доставчици не могат да дойдат до работното място - поради ограничения в пътуването до населеното място или защото са болни.
 • Информирайте служителите и сътрудниците си за плана и се погрижете да знаят точно какво трябва да правят и какво не, съгласно плана. Подчертайте най-важното, като това, че не бива да идват на работното място дори да имат съвсем леки симптоми или да им се е наложило да пият обикновени лекарства (напр. парацетамол, ибупрофен), които биха могли да прикрият симптомите.
 • Погрижете се планът да включва и въпроси свързани с психическото здраве и социалните последици от възникване на случай на COVID-19 на работното място и да се предоставя на служителите съответната информация и подкрепа.
 • В случай, че сте малко или средно предприятие без медицинска служба, свържете се за сътрудничество с местната здравна служба и социалната служба и планирайте как да действате в извънредна ситуация.
Възможно е местните или национални здравни власти да могат да Ви окажат подкрепа и да Ви дадат конкретни насоки за изготвянето на плана.
Не забравяйте:
 • Сега е моментът да се подготвите за COVID-19. Няколко прости превантивни мерки и добро планиране мога да се окажат от огромна полза. Ако искате да защитите служителите и дейността на дружеството, трябва да действате незабавно.
Следете най-актуалната информация:
 • Най-последните новини и информация от СЗО за разпространението на COVID-19 :https://www.who.int/ 
Насоки и съвети на СЗО за COVID-19:
 • Студеното време и снегът НЕ МОЖЕТ да убият новия коронавирус.
Няма причина да се смята, че студеното време може да убие новия коронавирус или други заболявания. Нормалната температура на човешкото тяло остава около 36,5 ° C до 37 ° C, независимо от външната температура или времето. Най-ефективният начин да се предпазите от новия коронавирус е като често почиствате ръцете си с втриване на алкохолна основа или ги измивате със сапун и вода.
 • Гореща вана не предотвратява новата коронавирусна болест
Вземането на гореща вана няма да ви попречи да хванете COVID-19. Нормалната ви телесна температура остава около 36,5 ° C до 37 ° C, независимо от температурата на вашата баня или душ. Всъщност вземането на гореща вана с изключително топла вода може да бъде вредно, тъй като може да ви изгори. Най-добрият начин да се предпазите от COVID-19 е като често почиствате ръцете си. По този начин елиминирате вирусите, които може да са на ръцете ви, и избягвате инфекция, която може да се случи, като след това докоснете очите, устата и носа си.
 • Новият коронавирус не може да бъде предаден чрез стоки, произведени в Китай, или в която и да е държава, отчитаща случаи на COVID-19.
Въпреки че новият коронавирус може да остане на повърхности за няколко часа или до няколко дни (в зависимост от вида на повърхността), е малко вероятно вирусът да се задържи на повърхността, след като бъде преместен, пътуван и изложен на различни условия и температури. Ако смятате, че дадена повърхност може да бъде замърсена, използвайте дезинфектант, за да я почистите. След като го докоснете, почистете ръцете си с триене на ръка на алкохолна основа или ги измийте със сапун и вода.
 • Новият коронавирус НЕ МОЖЕ да се предава чрез ухапвания от комари.
Към днешна дата няма информация или доказателства, които да подсказват, че новият коронавирус може да се предава от комари. Новият коронавирус е респираторен вирус, който се разпространява главно чрез капчици, генерирани, когато заразеният човек кашля или киха, или чрез капчици слюнка или изпускане от носа. За да се предпазите, почиствайте ръцете си често с разтриване на ръце на алкохолна основа или ги измивайте със сапун и вода. Освен това избягвайте тесен контакт с всеки, който кашля и киха.
 • Ефективни ли са сушителите за ръце при убиването на новия коронавирус?
Не. Сушилните за ръце не са ефективни при убиването на 2019-nCoV. За да се предпазите от новия коронавирус, трябва често да почиствате ръцете си с разтриване на ръка на алкохолна основа или да ги измивате със сапун и вода. След като ръцете ви се почистят, трябва да ги изсушите старателно, като използвате хартиени кърпи или топла въздушна сушилня.
 • Може ли ултравиолетова дезинфекционна лампа да убие новия коронавирус?
UV лампите не трябва да се използват за стерилизиране на ръце или други области на кожата, тъй като UV лъчението може да причини дразнене на кожата.
 • Колко ефективни са термичните скенери за откриване на хора, заразени с новия коронавирус?
Термичните скенери са ефективни при откриване на хора, които са развили треска (т.е. имат по-висока от нормалната телесна температура) поради инфекция с новия коронавирус.
Те обаче не могат да открият хора, които са заразени, но все още не са болни от треска. Това е така, защото отнема между 2 и 10 дни, преди хората, които са заразени, да се разболеят и да развият треска.
 • Може ли пръскането с алкохол или хлор по цялото тяло да убие новия коронавирус?
Не. Разпръскването на алкохол или хлор по цялото тяло няма да убие вируси, които вече са навлезли в тялото ви. Пръскането на такива вещества може да бъде вредно за дрехите или лигавиците (т.е. очите, устата). Имайте предвид, че както алкохолът, така и хлорът могат да бъдат полезни за дезинфекция на повърхности, но те трябва да се използват при подходящи препоръки.
 • Могат ли домашните любимци да разпространяват новия коронавирус (2019-nCoV)?
Понастоящем няма доказателства, че домашните / домашни любимци като кучета или котки могат да бъдат заразени с новия коронавирус. Въпреки това, винаги е добра идея да миете ръцете си със сапун и вода след контакт с домашни любимци. Това ви предпазва от различни често срещани бактерии като E.coli и салмонела, които могат да преминават между домашни любимци и хора.
 • Ваксините срещу пневмония предпазват ли ви от новия коронавирус?
Не. Ваксините срещу пневмония, като пневмококова ваксина и ваксина срещу грип срещу хемофилус тип B (Hib), не осигуряват защита срещу новия коронавирус.
Вирусът е толкова нов и различен, че се нуждае от собствена ваксина. Изследователите се опитват да разработят ваксина срещу 2019-nCoV и СЗО подкрепя техните усилия.
Въпреки че тези ваксини не са ефективни срещу 2019-nCoV, ваксинацията срещу респираторни заболявания е силно препоръчителна, за да защитите здравето си.
 • Може ли редовното изплакване на носа с физиологичен разтвор да предотврати заразяване с новия коронавирус?
Не. Няма доказателства, че редовното изплакване на носа с физиологичен разтвор е защитавало хората от инфекция с новия коронавирус.
Има някои ограничени доказателства, че редовното изплакване на носа с физиологичен разтвор може да помогне на хората да се възстановят по-бързо от обикновената настинка. Редовното изплакване на носа обаче не е показано, че предотвратява респираторните инфекции.
 • Може ли яденето на чесън да помогне за предотвратяване на инфекция с новия коронавирус?
Чесънът е здравословна храна, която може да има някои антимикробни свойства. Въпреки това, няма данни от настоящата епидемия, че яденето на чесън е защитило хората от новия коронавирус.
 • Новият коронавирус влияе ли на по-възрастните хора или по-младите хора също са податливи?
Хората от всички възрасти могат да бъдат заразени от новия коронавирус (2019-nCoV). Възрастните хора и хората с предишни медицински състояния (като астма, диабет, сърдечни заболявания) изглежда са по-уязвими от това да се разболеят тежко от вируса.
СЗО съветва хората от всички възрасти да предприемат стъпки, за да се предпазят от вируса, например като спазват добра хигиена на ръцете и добра респираторна хигиена.
 • Ефикасни ли са антибиотиците за предотвратяване и лечение на новия коронавирус?
Не, антибиотиците не действат срещу вируси, а само бактерии.
Новият коронавирус (2019-nCoV) е вирус и следователно антибиотиците не трябва да се използват като средство за профилактика или лечение.
Ако обаче сте хоспитализирани за 2019-nCoV, може да получите антибиотици, тъй като е възможна бактериална ко-инфекция.
 • Има ли специфични лекарства за предотвратяване или лечение на новия коронавирус?
Към днешна дата не се препоръчва специфично лекарство за превенция или лечение на новия коронавирус (2019-nCoV).
Въпреки това, заразените с вируса трябва да получат подходящи грижи за облекчаване и лечение на симптоми, а тези с тежко заболяване трябва да получат оптимизирани поддържащи грижи. Някои специфични лечения се изследват и ще бъдат тествани чрез клинични изпитвания. СЗО помага да се ускорят усилията за изследователска и развойна дейност с редица партньори.