Обучения - Документи - Трудова медицина - Безопасност и здраве - ZBUT.BG

Готови ли сте да осигурите безопасна работна среда? Какво ще получите - документи и обучения - ZBUT.BG

 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Обучения по ЗБУТ
  60.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо трудовите процеси

  Обучения по ЗБУТ
  60.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

  Обучения по ЗБУТ
  60.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на орган по безопасност и здраве

  Обучения по ЗБУТ
  60.00 лв.
  Преглед
 • Учебна програма за организация и водене на документация за провеждане на инструктажи

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) периодично обучение на работниците и служителите

  Безопасност и здраве
  0.01 лв.
  Преглед
 • Здраве и безопасност в строителството

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Инструктаж и обучение на работниците и служителите

  Безопасност и здраве
  Преглед